POVZETEK ZAPISNIKOV – SKLEPI

OBDOBJE :    OD VOLILNEGA ZBORA 01.03.2019 NAPREJ: