Včlani se v OZVVS Sl.Konjice

Spoštovani !

Vabimo TE kot VETERANA  OSAMOSVOJITVENIH DOGAJANJ IN VOJNE ZA SLOVENIJO in kot človeka, ki je aktivno prispeval k nastanku in ohranitvi sodobne in samostojne države Republike Slovenije, da se pridružiš našemu

Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo

(OZVVS Slovenske Konjice)

Naše Območno združenje je nepolitična, nestrankarska in nepridobitna organizacija, ki združuje vse, ki so aktivno sodelovali pri pripravah za osamosvojitev Slovenije in v sami vojni za SLOVENIJO ali pa s svojimi dejanji in ravnanji dali pomemben prispevek k dogajanjem v letu 1990 in 1991.

V programu našega delovanja imamo poleg predstavljanja našega pomembnega prispevka k nastanku in ohranitvi naše skupne domovine  in samostojne države Slovenije širši družbeni skupnosti

 • tudi skrb za socialni položaj naših članov in pomoč v kritičnih življenjskih trenutkih, osebnih nesrečah, itd.
 • Velik del našega delovanja  namenjamo  druženju članov tako na strokovnih obiskih v enotah Slovenske vojske združenih s spoznavanjem znamenitosti naše domovine, pa tudi tujine,
 • kot pri športnem delovanju, na raznih piknikih, proslavah pomembnih obletnic in državnih praznikov,  novoletnih srečanjih,
 • srečevanju po enotah in organih, ki so sodelovali v osamosvojitvenih procesih, in podobno. 
 • Zbiramo tudi   pisno in slikovno gradivo iz obdobja  osamosvajanja in vojne za Slovenijo in predstavljamo takratne, javnosti večinoma neznane dogodke in našo vlogo v njih.,
 • Aktivno pa tudi sodelujemo z ostalimi veteranskimi organizacijami na našem območju predvsem s policijsko veteransko organizacijo SEVER in udeleženci NOB.

V OZVVS Slovenske Konjice nas je včlanjenih že čez štiristo veteranov, seveda pa bi želeli, da se nam pridružijo vsi, ki že imajo urejen status veterana vojne za Slovenijo ali pa imajo pogoje za to.

Ugotavljamo namreč, da poskušajo nekateri naš prispevek k nastanku samostojne države Slovenije kar pozabiti, naša druženja pa enačiti z vsemi ljubiteljskimi. Tako nas tudi obravnavajo, oz. namenjajo nekaterim veliko večjo pozornost in sredstva za njihovo delovanje. Živimo v glavnem od članarine, prispevek občin je mali,  čeprav  aktivno sodelujemo tudi pri  za nas pomembnih  državnih praznikih in lokalnih proslavah, donatorstva pa so redka.

To želimo spremeniti in doseči v državi tisto veljavo in možnosti za delovanje kot je bil naš prispevek k njenemu nastanku. Ta pa je bil takšen, da bi, če ne bi zmagali, bili že zdavnaj mrtvi ali pa bi gnili po raznih taboriščih in zaporih. Nič bolje pa se ne bi godilo tudi našim družinam in sorodstvu.

Ker je v slogi moč, Te vabimo, da se nam pridružiš.

Včlaniš se pri sekretarki Marti Plajh, v času uradnih ur, v naši pisarni Stari trg 39 a Slov. Konjice (bivši TO).  Potrebuješ dve (2) fotografiji velikosti in izvedbe kot za  osebni dokument in plačaš 15,00 € letne članarine.

Kot član dobiš posebno člansko izkaznico, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, glasilo VETERAN, ki izide  štirikrat na leto. Kot član ZVVS si ponekod v Sloveniji upravičen posebnih popustov ( glej tudi UGODNOSTI za člane ZVVS več o tem>>) in  si seveda vabljen, da sodeluješ v vseh društvenih  dogajanjih. Pomembno pa je tudi, da boš s  članstvom pripomogel, da bomo lažje  dosegli v državi in družbi priznanje, ki nam gre.

Dodatne informacije in  pojasnila lahko dobiš tudi pri predsedniku Benjaminu Macuhu tel. št.  041/736 855 ali pri sekretarki Marti Plajh tel. št. 041/505 245. Seveda pa lahko povprašaš tudi ostale člane, tvoje veteranske  tovariše.

Veselimo se že tvojega članstva in smo prepričani, da boš  pomembno obogatil našo organizacijo in pomagal uresničiti geslo

SKUPAJ V VOJNI – SKUPAJ V MIRU

                                                                                     PREDSEDNIK
                                                                                 Benjamin MACUH                

Članstvo

Član OZVVS Slovenske Konjice lahko postane vsak aktivni udeleženec priprav ali aktivnosti v vojni za Slovenijo, ki je državljan Republike Slovenije in je v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991, ne glede na čas trajanja udeležbe, aktivno opravljal naloge v pripravah ali v vojni za Slovenijo kot:

 • organizatorji in pripadniki MSNZ,
 • pripadniki TO,
 • pripadniki organov za notranje zadeve,
 • člani republiške koordinacije in pokrajinskih koordinacij oziroma podskupin,
 • pripadniki enot za zveze države ali občine,
 • pripadniki Narodne zaščite,
 • delavci upravnih organov, pristojnih za obrambne ali notranje zadeve oziroma drugih državnih organov,
 • pripadniki civilne zaščite,
 • zaposleni v podjetjih in institucijah, ki so izvajali naloge civilne obrambe,
 • prostovoljci v enotah TO, organih za notranje zadeve, Narodne zaščite, enotah za zveze Republike Slovenije in občin, civilne zaščite, upravnih organih za obrambne in notranje zadeve, drugih državnih organih in podjetjih.
 • posamezniki, ki so na zahtevo poveljstev in poveljnikov vojaških enot TO ter tedanje milice, neposredno sodelovali pri pogajanjih, zbiranju obveščevalnih podatkov, izvajanju oskrbe, oviranju komunikacij, utrjevanju poveljniških mest in obrambnih položajev ter zagotavljanju nastanitvenih, delovnih in skladiščnih prostorov,
 • najodgovornejši člani občinskih izvršnih svetov in poverjeništev, ki so na območju vojaških spopadov neposredno opravljali obrambne naloge za potrebe TO in tedanje milice,
 • člani štabov za civilno zaščito ter njihovih specializiranih enot, ki so opravljali obrambne naloge na območju oboroženih spopadov,
 • delavci slovenske carine na območju vojaških spopadov, ki so izvajali naloge na mejnih prehodih na podlagi zahtev koordinacijskih podskupin;

in še:

 • posamezniki, ki so kot kulturni ali umetniški delavci oziroma predstavniki sredstev javnega obveščanja s svojo aktivnostjo spodbujali in osveščali slovensko javnost v najtežjih trenutkih procesa osamosvajanja, priprav na vojno in vojne za Slovenijo,
 • člani Rdečega križa Slovenije in zdravstveni delavci,
 • najožji svojci udeleženk in udeležencev v pripravah vojne in v vojni za Slovenijo (zakonci in otroci),
 • svojci žrtev vojne za Slovenijo (zakonski in izven zakonski partnerji, otroci, bratje, sestre, pastorki in starši), invalidi in ranjeni v vojni za Slovenijo v letu 1991, na lastno željo,
 • osebe, ki so pravočasno prestopile iz JLA in niso aktivno sodelovale v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo in so v času po prestopu aktivno sodelovale pri obrambi Republike Slovenje v času vojne.

Izpolnite prijavnico :

in jo prinesite v času uradnih ur v pisarno OZVVS Slovenske Konjice, Stari trg 39 A , 3210 Slovenske Konjice (nekdanji štab TO) .