Dopis generalnega sekretarja ZVVS g.Mitja Jankoviča

ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
Rojčeva ulica 16, 1110 Ljubljana    
telefon: (01) 524 1784, (01) 540 2065,    
faks: (01) 524 2688    
E pošta: zveza@zvvs.si    
     

Ljubljana, 27.2.2023

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo z začudenjem spremljamo najavo predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, da naj bi vojni veterani javno protestirali zaradi združitve Muzeja osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine.

Kot smo že nekajkrat poudarili, Zveza veteranov ne nasprotuje združitvi obeh muzejev, saj ocenjujemo, da je že skrajni čas, da se s tem obdobjem slovenske novejše zgodovine ukvarja zgodovinska stroka. Naša naloga pa je, da se z organizacijo različnih svečanosti, ki so posvečene obdobju osamosvojitve Slovenije spominjamo teh dogodkov. In to tudi uspešno izvajamo s sodelovanjem članov  ZPVD Sever seveda brez potvarjanja in lastninjenja zaslug. V obeh zvezah društev je več kot 26.000 članov, ki imajo priznan status vojnega veterana. Torej, zastopamo res večino vojnih veteranov iz obdobja osamosvojitvene vojne.

 Zato je skrajno pretenciozna najava g. Peterleta, ki s svojim društvom ljubiteljev slovenske osamosvojitve združuje le nekaj sto članov s statusom,  da bodo zborovali vojni veterani Slovenije.

Žal to povzemajo tudi nekateri voditelji informativnih oddaj na različnih televizijah, ki se ne potrudijo niti toliko, da bi razumeli organiziranost vojnih veteranov v lastni državi. In ne zatiskajmo si oči, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je le obvod politične stranke, ki je v času zloglasnega ZUJF-a vojnim veteranom odvzela edino boniteto, premijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. In ta ukrep je bil opredeljen kot trajen. Toliko o skrbi za vojne veterane.

Mitja Jankovič

Generalni sekretar ZVVS