TAJNA SKLADIŠČA

Naslovi prejemnikov in objektov na katerih so nameščene  »Spominske plošče ZVVS«

(tajna skladišča orožja, streliva, opreme in dokumentov TO in Odseka za ljudsko obrambo pri Skupščini občine Slovenske Konjice v letu 1990 in 1991 do začetka vojne za Slovenijo)

 1. Beškovnik Zdenko, Skomarje 26, 3214 Zreče
 2. Mikek Oto, Skomarje 44, 3214 Zreče
 3. Vidmar Rudolf, Resnik 22A, 3210 Zreče
 4. Arbajter Dušan, Draža vas 22, 3215 Loče
 5. Zidanšek Anton , Škedenj 15, 3215 Loče
 6. Kotnik Jože, Kraberk 18, 3215 Loče
 7. Gornjak Alojz, Brezen 27, 3205 Vitanje
 8. Planinc Boris, Stare Slemene 42, 3215 Loče
 9. Klokočovnik Zvonko, Tolsti vrh 19
 10. Kuk Janez, Tattenbachova 4, 3210 Slovenske Konjice
 11. Petelinek  Janko, Gabrovlje 28, 3214 Zreče
 12. Fink Štefanija, Dobrava 4, 3214 Zreče
 13. Pavlič Štefan, Dobrnež 8, 3210 Slovenske Konjice
 14. Rebernak Ciril,  Dobrnež 7, 3210 Slovenske Konjice
 15. Obrul Martin, Bezina 75, 3210 Slovenske Konjice
 16. Einfalt Henrik, Gabrovlje 1A, 3210 Slovenske Konjice
 17. Marguč Avguštin, Dobrava pri Slovenski Konjicah, 3210 Slovenske Konjice
 18. Rančnik Regina, Tattenbachova 5, 3210 Slovenske Konjice
 19. Črešnar Jožef, Ostrožno pri Ločah, Loče
 20. Kuzman Jožef, Tovarniška cesta 2a, 3214 Zreče (ni na objektu)
 21. Keber Vladimir st., Celjska cesta 9, 3210 Slovenske Konjice (ni na objektu)

Svečana odkritja »Spominskih plošč ZVVS« je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slov. Konjice (OZVVS Slov. Konjice), skupaj z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana (ZVVS), ki je financirala izdelavo spominskih plošč,  predstavniki občin Slov. Konjice, Zreče in Vitanje, ki so sofinancirale izvedbo prireditev svečanega odkritja, organiziralo v letih od maja 2005 do maja 2007 (6 prireditev s kulturnim programom in pogostitvijo gostov).

Za podelitev plošč (policijsko orožje….) kontaktirajte predsednika PVD SEVER za celjsko območje g. Artič Marjana tel. Št. 040 233 009.

ČUVARJEM OROŽJA IN
SAMOSTOJNOSTI

 Ob 2. Hohlerjevem pohodu

Ko domovina na razpotju se je znašla,

ko se zazrla v cilje je prihodnji dni,

ko zopet je zasanjala stoletne sanje,

takrát rabila mnogo hrabrih je ljudi.

   Vi čuvarji ste bili orožja,

sredstva naše samostojnosti,

     mnogo tvegali ste tiste čase,

da smo sanje uresničili.

Vaš prispevek vedno cenjen bo,

vse priznanje, (srčna) hvala vam za to!

Ko končno čas primeren je za nas nastopil,

z orožjem hrabro smo postavili se v bran,

zato zdaj  v samostojni, krasni domovini

živimo, delamo za lepši, boljši dan.

Vi čuvarji ste bili orožja,

bojnih sredstev samostojnosti,

mnogo tvegali ste tiste čase,

da smo sanje uresničili.

Vaš prispevek vedno cenjen bo,

vse priznanje, (srčna) hvala vam za to!

Razvijmo prapor borcev, Društva veteranov,

slovesno domovini naj zaplapola,

čuvarjem mnogim in vsem našim hrabrim borcem,

naj več ne bo med nami vojne ne gorja!

Vi čuvarji ste bili orožja,

            bojnih sredstva samostojnosti,

mnogo tvegali ste tiste čase,

   da smo sanje uresničili.

Vaš prispevek vedno cenjen bo,

vse priznanje, (srčna) hvala vam za to!

Anton Gričnik z družino

Ljubljana, 2010