STATUS VOJNEGA VETERANA

Pridobitev statusa in pravic vojnega veterana

Status vojnega veterana lahko pod nekaterimi pogoji pridobi oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo opravljala vojaške dolžnosti za obrambo Republike Slovenije. Osebi, ki ji je podeljen status in pravice vojnega veterana je upravičena do veteranskega dodatka, dodatka za pomoč in postrežbo, letnega prejemka, zdravstvenega varstva, zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, brezplačne vožnje, pogrebnina in priznanja pokojninske dobe. Pravico do varstva ima vojni veteran, ko dopolni 50 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti. Vloga za pridobitev statusa in pravic se vloži pri upravni enoti.