O OZVVS

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice

je neprofitno in nevladno združenje, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občin Vitanje, Zreče in Slovenske Konjice, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja, ki so kot pripadniki s temi pravili določenih organizacijskih oblik ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije.

C I L J I in N A L O G E združenja OZVVS :

-Krepitev domoljubja pri občanih z poudarkom pri mladih

-Ohranjanje spomina na priprave in osamosvojitveno vojno za Slovenijo

-Ohranjanje spomina na Teritorialno obrambo in Manevrsko strukturo narodne zaščite

-Skrb za postavitev obeležij osamosvojitvene vojne

-Organiziranje spominskih svečanosti ob obletnici dogodkov v procesu priprav na osamosvojitveno vojno in med samo vojno

-Pridobivanje in hramba pisne,slikovne in zvočne dokumentacije iz tega obdobja

-Spodbuda pri organizaciji srečanj pripadnikov posameznih enot iz obdobja vojne za Slovenijo

-Zastopanje in uveljavljanje interesov članov,nudenje strokovne pomoči pri uveljavljanju pravic s področja veteranske problematike

-Organizirano druženje članov ,njihovih družinskih partnerjev otrok in vseh enako mislečih občanov

-Veteransko slovo od preminulih članov

-Nudenje socialne pomoči v skladu z pravili ZVVS

-Sodelovanje z ostalimi veteranskimi organizacijami in združenji,združenji borcev za vrednote NOB,Združenjem Slovenskih častnikov, Slovensko vojsko in mednarodno sodelovanje z sorodno in enako milečimi organizacijami in združenji.

OBMOČNO ZDRUŽENJE OZVVS Slov. Konjice deluje v skladu z Zakonom o društvih, Pravili in statutom OZVVS  in Statutom in pravili OZVVS Slov. Konjice, katera se nenehno  dopolnjujejo in s tem v zvezi tudi izpopolnjujejo z ciljem združenje narediti po meri članov.

ORGANI OBMOČNEGA ZDRUŽENJA  SLOV. KONJICE  so naslednji :

-ZBOR  ČLANOV (sestane se običajno enkrat letno)

-PREDSEDNIK OBMOČNEGA ZDRUŽENJA, SEKRETAR, BLAGAJNIK (mandat 4 leta imenuje ZBOR)

-PREDSEDSTVO ( iz lastnih vrst imenuje gospodarja) mandat predsedstva 4 leta in ga imenuje ZBOR)

-PRAPORŠČAKI (imenuje predsedstvo za obdobje 4 leta)

-NADZORNI ODBOR (imenuje ZBOR  za obdobje 4 leta)

-ČASTNO RAZSODIŠČE (imenuje zbor za obdobje 4leta)