Obisk pri sosedih OZVVS SLOVENSKA BISTRICA-2.11.2022

Konjiški veterani obiskali sosede.

Člani predsedstva Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice smo v začetku meseca novembra 2022 obiskali svoje sosede in nekdanje »soborce« iz Slovenske Bistrice. Sprejeli so nas v Veteranskem centru Brinje, za katerega bistriški veterani in častniki zelo lepo skrbijo. Predsednik bistriških veteranov Miran Krušič in predsednik bistriških častnikov Andrej Godec sta povedala, da jih veseli takšno sodelovanje s sosedi. Tega si želimo tudi konjiški veterani pod vodstvom predsednika Benjamina Macuha. V prihodnje naj bi to še poglobili z raznimi srečanji in športnimi dogodki. Eni in drugi so predstavili delovanje združenja in bili enotnega mnenja, da je treba skrbeti za to, da se dogodki izpred enaintridesetih let ne pozabijo. Treba je o tem pisati, obiskovati šole in podobno. Vsekakor pa ne dovoliti politiki, da se meša v delovanje veteranskih združenj. Po resnih temah, je sledila debata ob dobri malici in kozarčku domačega.(J.G.)