Marta Plajh – dobitnica visokega priznanja ZVVS

V mesecu aprilu leta 2023 je Marta Plajh iz Slovenskih Konjic, za svoje dolgoletno delo v Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice, prejela priznanje Red 3. stopnje.

Podelitev se je odvijala na glavnem zboru ZVVS v Novem Mestu. Marta je prva med konjiškimi veterani, ki je prejela to visoko priznanje ZVVS. Kot je v utemeljitvi za to priznanje zapisal predsednik OZVVS Slovenske Konjice Benjamin Macuh, je Marta Plajh že peto mandatno obdobje sekretarka tega združenja. »Na tej dolžnosti aktivno in prizadevno sodeluje pri realizaciji naših načrtov dela in se posebej trudi pri reševanju vseh številnih tehničnih in logističnih problemov ter koordinacije s ciljem, da so zastavljene naloge in načrti zadovoljivo rešeni.

Posebno skrb posveča izvrševanju vseh administrativnih tehničnih opravil potrebnih za nemoteno delovanje združenja, pa tudi za povezave z ZVVS in ostalimi območnimi združenji, veteranskimi organizacijami in društvi civilne družbe na našem območju. Aktivno sodeluje in skrbi za udeležbo delegacij in članov na prireditvah, srečanjih, svečanostih in športnih tekmovanjih, ki jih organizirajo ZVVS, Pokrajinski odbori ZVVS in ostala območna združenja. S svojim delovanjem veliko prispeva k prepoznavnosti veteranov vojne za Slovenijo v Zahodno Štajerski pokrajini,« je zaključil predsednik Benjamin Macuh.