LETNI PLAN DELA 2023

TEŽIŠČE DELA

        BISTVENE USMERITVE  :

  •  SODELOVANJE  IN UDELEŽBA ČLANOV OZVVS  NA PROSLAVAH, PRIREDITVAH IN SREČANJIH  OB     DRŽAVNIH PRAZNIKIH IN  PRAZNIKIH LOKALNIH SKUPNOSTI OBČIN : SLOV. KONJICE, ZREČE in VITANJE
  •  AKTIVNOSTI GLEDE  NA PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV IN AKTIVARANJE OBSTOJEČEGA ČLANSTVA VEZANO NA DAJANJE IDEJ IN VIZIJE SEDANJEGA IN BODOČEGA DELOVANJA OZVVS

–     SKRB za IZOBRAŽEVANJE in SAME VREDNOTE PRIDOBLJENE V OBDOBJU 1990/1991

  • UDELEŽBA ČIM VEČJEGA ŠTEVILA ČLANOV OZVVS NA DRUŽABNIH, ŠPORTNIH,MEMORIALNIH SPOMINSKIH DRUŽENJIH in POHODIH OB POTEH TAJNIH SKLADIŠČ OROŽJA  TO  V LETU 1990/1991  in POSVEČENIM  DOGODKOM  NAŠE BLIŽNJE IN POLPRETEKLE ZGODOVINE
  • ZBIRANJE GRADIVA IZ OBDOBJA OSAMOSVOJITVENE VOJNE  , TER ISKANJE LOKACIJE IN PRIMERNEGA PROSTORA ZA STALNO RAZSTAVO TEH  EKSPONATOV
  •  AKTIVNO SODELOVANJE Z LOKALNIMI IN OSTALIMI MEDIJI TER  SREDSTVI OBVEŠČANJA         (RADIO ROGLA, NOVICE, VITANJČAN, VETERAN in sprotno- tekoče obveščanje članov OZVVS preko  NOVE  SPLETNE  STRANI :

           #ozvvs-slovenskekonjice.si #)

–    POSEBEN POUDAREK PRI   ORGANIZIRANJU : STROKOVNIH EKSKURZIJ , IZLETOV ,DRUŽABNIH SREČANJ  ČLANOV OZVVS  in  njihovih svojcev ,POVEZOVANJE Z OSTALIMI OZVVS in sorodnimi organizacijami in društvi,  v spomin na dogodke iz obdobja Osamosvojitvene vojne za Slovenijo.

ČASOVNA DINAMIKA  PLANIRANIH NALOG IN AKTIVNOSTI :

JANUAR

   17.01.

      Planirana 1. REDNA seja predsedstva OZVVS z naslednjimi poudarki:

      -Obravnava Letnega poročila  OZVVS za leto 2022

             – Obravnava  Finančnega poročila OZVVS  za leto 2022

      -Predstavitev predloga NAČRTA DELA OZVVS za leto 2023

      -Predstavitev predloga FINANČNEGA NAČRTA  za leto 2023

      – Izdelava  zaključnega poročila vezano na obiske članov predsedstva v mesecu Decembru 2022 in mesecu Januarju 2023 pri nosilcih spominskih obeležij za zasluge hranjenja streliva in orožja v letu 1990/1991.

OSTALO RAZNO :

     -Končni dogovor članov predsedstva OZVVS Slov. Konjice, vezano na obliko ,način in časovno dinamiko vročitve medalj V SPOMIN na 30 LETNICO sodelovanja posameznikov –članov veteranskih združenj v  OSAMOSVOJITVENI VOJNI za SLOVENIJO  leta 1991, prevzetih od ZVVS  konec meseca Oktobra 2022,katerih izdajatelj je  MORS .

    – Opredelitev  kvartalnih  nalog (jan-marec 2023)z časovno dinamiko in izvajalci nalog

       FEBRUAR

            14.02

               Planirana 2 .REDNA seja predsedstva z naslednjimi poudarki:

   -Obravnava in sprejem LETNEGA POROČILA  OZVVS  za leto  2022

   -Obravnava in sprejem FINANČNEGA POROČILA OZVVS za leto 2022

   -Obravnava in sprejem NAČRTA DELA in FINANČNEGA PLANA za leto 2023

         -Ostalo na osnovi tekoče problematike ( ČLANARINA 2023)

   -Aktivnosti vezane na izvedbo LETNEGA VOLILNEGA ZBORA OZVVS predvidoma 24.03.2023 ob 18.uri v dvorani KONJIČANKA v Slov- Konjicah.

  -Aktivnosti vezane na pričetek sodelovanja z učenci in učitelji osnovnih šol našega območja ,vezano na obujanje spominov na Osamosvojitveno vojno za Slovenijo v letih 1990/1991

  -Udeležba delegacije OZVVS na grobovih 100 talcev na Stranicah

   MAREC

7-8.03.

            Planirana udeležba delegacije OZVVS na pokopališču v Zrečah

21.03.

             – Planiran sestanek ožjega dela predsedstva vezano na priprave VOLILNEGA ZBORA

                   – Zaključne priprave na LETNI  VOLILNI  ZBOR  članov planiran za petek 24.03.2022 ob 18 uri v dvorani KONJIČANKA v Slov. Konjicah

         22.03.

                   Planirana redna seja nadzornega odbora OZVVS  vezana na obravnavo letnih poročil za   preteklo leto 2022

       24.03.

                PLANIRAN LETNI VOLILNI ZBOR  OZVVS  Slov. Konjice

      28.03  do vključno 30.05.2023

                 Vsak torek v času uradnih ur članske pisarne je planirana kontinuirana podelitev:          SPOMINSKIH MEDALJ  V SPOMIN NA 30. LETNICO VOJNE ZA SLOVENIJO, vsem članom OZVVS Slov. Konjice z pridobljenim statusom veterana.

   APRIL

         09.04.

                Planirana udeležba delegacije OZVVS na letnem zboru ZVVS v Novem mestu

        18.04.

                Planirana 4 .REDNA  seja predsedstva OZVVS

             – Obravnava in analiza dela rezultatov  VOLILNEGA ZBORA in konsolidacija izvoljenih organov

             -Dogovor vezan na začetek sodelovanja z osnovno šolsko mladino predvideno v mesecih April-Junij 2023

             -Ostalo razno (dogovor o predlogih za eno ali dvodnevno ekskurzijo članov OZVVS  v

mesecu MAJU)

       27.04.

                             –  Planirana udeležba delegacije OZVVS na spominski svečanosti v Celju in Tolstem vrhu

    MAJ

          23.05.

                Planirana 5. REDNA seja predsedstva :

  • Priprave na organizacijo  5. VANČEVEGA MEMORIALA (družabno športno srečanje članov OZVVS in njihovih svojcev v Konjiški vasi  PREDVIDOMA  v soboto 10.06. ob 13. urI).

              -končne priprave in dogovor za planirano ekskurzijo v terminu 27/28. 05.

          – Aktivnosti vezane na sodelovanje z vsemi tremi občinami v sklopu dogodkov bližajočih se občinskih praznikov (komemoracije ,proslave in druga obeležja)

  JUNIJ

           10.06.

               – Planirano  5. Tradicionalno športno- družabno srečanje članov  OZVVS in njihovih svojcev  na  5. Tradicionalnem Vančevem memorialu v gostišču  AZIS  v Konjiški vasi.

          21-24.06

               -Termini za tradicionalno udeležbo delegacije OZVVS na komemoracijah  in polaganju  vencev na obeležjih Osamosvojitvene vojne za Slovenijo v Zrečah in Vitanju

          27.06.

               Planirana 6. REDNA  seja predsedstva  OZVVS  namenjena Analizi dela  OZVVS v  PRVEM POLLETJU 2023

  JULIJ / AVGUST

                                                 L E T N I    D O P U S T I

V času letnega dopusta NI  URADNIH UR  za člane OZVVS,ker je članska pisarna zaprta.

V izrednih primerih se lahko tekoča problematika  direktno naslavlja na sekretarko                            GSM :  041 505 245. ali predsednika   GSM:  041 736 855

URADNE URE

 članske pisarne so od    TORKA  :  29.08.2023 od 18  do 19 ur

AVGUST

    29.08.

     – Začetek uradnih ur dela članske pisarne OZVVS

    -7. REDNA seja predsedstva OZVVS s poudarkom na analizi pregleda dosedanjega dela in NAČRTOM dela do konca leta 2023

SEPTEMBER

      18-22.09.

           – Planirana strokovna ekskurzija za  člane predsedstva  in osnovnošolce v Muzej VELENJE (prikaz in ogled dogodkov iz obdobja osamosvojitvene vojne za Slovenijo)

OKTOBER

     24.10.

         – Planirana 8. REDNA  seja predsedstva

               – priprave za so organizacijo  tradicionalnega HOHLERJEVEGA pohoda planiranega za 21.10.

              – dogovor za komemorativne svečanosti ob dnevu spomina na preminule

             -dogovor za udeležbo na državni proslavi OB DNEVU SUVERENOSTI in SAMOSTOJNOSTI

NOVEMBER

     21..11.

          – Planirana  9. REDNA seja  predsedstva OZVVS

         -Ostala tekoča problematika ( dogovor za prednovoletno ekskurzijo članov predvidoma sobota       16.12.022)

DECEMBER

      16.12.

          -Planirana Prednovoletna ekskurzija članov OZVVS

     19.12.

         -Planirana  10. PREDNOVOLETNA seja predsedstva OZVVS namenjena kratki analizi dela v letu 2023

ZAKLJUČEK :

Načrt dela  OZVVS za leto 2023 smo pripravili člani predsedstva OZVVS  na osnovi  realnih možnosti in ob upoštevanju večine želja naših članov

 z namenom in ciljem,da ga v čim večji meri uresničimo in po potrebi dopolnimo na osnovi aktualnih med letnih dogodkov .

Predsednik OZVVS  Slov. Konjice

Benjamin MACUH                                                                                Slov. Konjice  11.01. 2023