LETNI PLAN DELA 2022

                                            N A Č R T   D E L A    OZVVS    za  leto   2 0 2 2

TEŽIŠČE DELA

        BISTVENE USMERITVE  :

 • SODELOVANJE IN UDELEŽBA ČLANOV OZVVS NA PROSLAVAH, PRIREDITVAH IN SREČANJIH  OB     DRŽAVNIH PRAZNIKIH IN  PRAZNIKIH LOKALNIH SKUPNOSTI OBČIN
 • AKTIVNOSTI GLEDE NA PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV IN AKTIVARANJE OBSTOJEČEGA ČLANSTVA VEZANO NA DAJANJE IDEJ IN VIZIJE SEDANJEGA IN BODOČEGA DELOVANJA OZVVS

–    SKRB za IZOBRAŽEVANJE IN SAME VREDNOTE PRIDOBLJENE V OBDOBJU  1990/1991

 • UDELEŽBA ČIM VEČJEGA ŠTEVILA ČLANOV OZVVS NA ŠPORTNIH,MEMORIALNIH SPOMINSKIH DRUŽENJIH in POHODIH OB POTEH TAJNIH SKLADIŠČ OROŽJA  TO  V LETU 1990/1991  in POSVEČENIM  DOGODKOM  NAŠE BLIŽNJE IN POLPRETEKLE ZGODOVINE
 • ZBIRANJE GRADIVA IZ OBDOBJA OSAMOSVOJITVENE VOJNE TER ISKANJE LOKACIJE IN PRIMERNEGA PROSTORA ZA STALNO RAZSTAVO TEH  EKSPONATOV
 • AKTIVNO SODELOVANJE Z LOKALNIMI IN OSTALIMI MEDIJI TER  SREDSTVI OBVEŠČANJA (RADIO ROGLA, NOVICE, VITANJČAN, VETERAN in sprotno- tekoče obveščanje članov OZVVS preko  NOVE  SPLETNE  STRANI : #ozvvs-slovenskekonjice.si#

 – ORGANIZIRANJE STROKOVNIH EKSKURZIJ, IZLETOV, DRUŽABNIH SREČANJ  ČLANOV OZVVS IN POVEZOVANJE Z OSTALIMI OZVVS IN ZVVS 

O  P  O  M  B  A :

VSEBINA IN ČASOVNA  DINAMIKA REALIZACIJA PLANIRANIH NALOG  V LETU 2022  BO V VELIKI MERI ODVISNA OD EPIDEMIOLOŠKIH  RAZMER IN DOGODKOV,  VEZANIH NA KORONAVIRUS, TAKO  NA NAŠEM GEOGRAFSKEM PODROČJU,  KOT NA TERITORIJU CELOTNE DRŽAVE.

ČASOVNA DINAMIKA  PLANIRANIH NALOG IN AKTIVNOSTI :

JANUAR

15.01.

Planirana 1. Dopisna seja predsedstva OZVVS z naslednjimi poudarki:

 • Obravnava letnega poročila  OZVVS za leto 2021
 • Obravnava  finančnega poročila OZVVS  za leto 2021
 • Predstavitev predloga NAČRTA DELA OZVVS za leto 2022
 • Predstavitev predloga FINANČNEGA NAČRTA  za leto 2022
 • Ostalo razno

– razprava o predlogih za nagrajevanje članov predsedstva OZVVS(-pohvale, diplome, priznanja)

                – obravnava predloga o stalni oziroma občasni objavi dogodkov iz obdobja osamosvojitvene vojne v glasilu NOVICE in ostalih lokalnih medijih

                 -obravnava predloga o objavi preminulih članov OZVVS v glasilu VETERAN

     FEBRUAR

     08.02

   Planirana 2. dopisna seja predsedstva z naslednjimi poudarki:

 • Obravnava in sprejem LETNEGA POROČILA  OZVVS  za leto  2021
 • Obravnava in sprejem FINANČNEGA POROČILA OZVVS za leto 2021
 • Obravnava in sprejem NAČRTA DELA in FINANČNEGA PLANA za leto 2022
 • Ostalo na osnovi tekoče problematike ( ČLANARINA 2022)
 • Določitev roka za 1. redno sejo predsedstva za dan 08.03. in določitev termina za letni zbor članov za dan 25.03.2022

12.02.

Planirana udeležba delegacije OZVVS s praporščakom na grobovih Stranice

MAREC

7-8.03.

Planirana udeležba delegacije OZVVS na pokopališču v Zrečah

08.03.

Planirana 2. redna seja predsedstva z naslednjimi poudarki:

              -Obravnava tekoče problematike

             – Priprave na LETNI ZBOR članov planiran za petek 25.03.2022 ob 18 uri v dvorani KONJIČANKA

        22.03.

         Planirana redna seja nadzornega odbora OZVVS  vezana na obravnavo letnih poročil za preteklo leto 2021

25.03.

Planiran letni zbor članov OZVVS

APRIL

09.04.

Planirana udeležba delegacije OZVVS na letnem zboru ZVVS

12.04.

Planirana 3. redna seja predsedstva OZVVS

 • Obravnava in analiza dela rezultatov Rednega letnega zbora
 • Dogovor vezan na začetek sodelovanja z osnovno šolsko mladino predvideno v jesenskem obdobju ( tematika je vezana na obdobje 1990/1991)
 • Dogovor za obisk in srečanje z sosednjo OZVVS v Slov. Bistrici
 • Ostalo (dogovor o predlogih za eno ali dvodnevno ekskurzijo članov OZVVS  v mesecu MAJU)

27.04.

  Planirana udeležba delegacije OZVVS na spominski svečanosti v Celju in Tolstem vrhu

MAJ

17.05.

Planirana 4. redna seja predsedstva :

 • Priprave na organizacijo  4. VANČEVEGA MEMORIALA (družabno športno srečanje članov OZVVS in njihovih svojcev v Konjiški vasi PREDVIDOMA v soboto 11.06. ob 13. uri)

V slučaju nezmožnosti organizacije LETNEGA ZBORA vsled KOVID 19 v prvotnem terminu v mesecu Marcu predstavlja ta termin REZERVNI TERMIN in lokacijo za letni zbor članov OZVVS

              -končne priprave in dogovor za planirano ekskurzijo v terminu 28/29. 05.

               -Planirana eno ali dvodnevna ekskurzija članov OZVVS

JUNUJ

11.06.

4. Planiran 4. Tradicionalni Vančev memorial in rezervni termin za Letni zbor članov OZVVS

21-24.06

Termini za tradicionalno udeležbo delegacije OZVVS na komemoraciji  in polaganje vencev na obeležjih Osamosvojitvene vojne za Slovenijo v Zrečah in Vitanju

28.06.

Planirana 5. redna seja predsedstva  OZVVS  namenjena Analizi dela OZVVS V PRVEM POLLETJU 2022

JULIJ

Letni dopusti

V času letnega dopusta ni uradnih ur za člane OZVVS, ker je članska pisarna zaprta

V izrednih primerih se tekoča problematika  direktno naslavlja na sekretarko  Marto na tel. 041 505 245.

Uradne ure članske pisarne so od TORKA 30.08.2022 od 18.00 do 19.00 ure dalje

AVGUST

30.08.

– Začetek uradnih ur dela članske pisarne OZVVS

– 6. redna seja predsedstva OZVVS s poudarkom na analizi dosedanjega dela in NAČRTOM dela do konca leta 2022

SEPTEMBER

20.09.

– 7. redna seja predsedstva OZVVS

           – dogovor za strokovno ekskurzijo članov predsedstva v Muzej VELENJE (prikaz in ogled dogodkov iz obdobja osamosvojitvene vojne za Slovenijo)

             – na osnovi predhodnih dogovorov začetek sodelovanja z ravnatelji osnovnih šol našega območja na tematiko iz obdobja osamosvojitvene vojne za Slovenijo iz obdobja 1990/1991

             – ostala tekoča problematika

OKTOBER

18.10.

– Planirana 8. redna seja predsedstva

         – končni dogovor za realizacijo obiskov pri Nosilcih spominskih plošč iz obdobja osamosvojitvene vojne

        – priprave za so organizacijo  tradicionalnega HOHLERJEVEGA pohoda planiranega za 22.10.

        – dogovor za komemorativne svečanosti ob dnevu spomina na preminule

        -dogovor za udeležbo na državni proslavi ob 31. Letnici odhoda zadnjega vojaka

NOVEMBER

15.11.

– Planirana  9. redna seja predsedstva OZVVS

          -Evidentiranje kandidatov za redne volitve v organe naše organizacije  v spomladanskem obdobju  2023

         -Ostala tekoča problematika (dogovor za prednovoletno ekskurzijo članov predvidoma sobota 17.12.022)

DECEMBER

17.12.

-Planirana Prednovoletna ekskurzija članov OZVVS

20.12.

-Planirana 10. redna  in Prednovoletna seja članov OZVVS namenjena kratki analizi dela v letu 2022 in podajanje predlogov za NAČRT dela OZVVS za volilno leto 2023.

Kljub negotovosti situacije z ozirom  na KOVID 19, sem optimist in prepričan, da bomo v slogi in  sodelovanju z vsemi deležniki, v celoti realizirali naloge in dane obveze iz NAČRTA DELA  2022.

Načrt dela za leto 2022 pripravil, skupaj s predlogi članov predsedstva OZVVS, predsednik OZVVS  Slov. Konjice Benjamin MACUH.                                                                               

Slov. Konjice  11.01. 2022