ARHIVSKE FOTOGRAFIJE

Arhivske fotografije iz osamosvojitvenega časa 1991.

Fotografije so posnete na področju OZVVS Slovenske Konjice – Zreče – Vitanje.